Jak informują analitycy, ostatnie miesiące były czasem dalszego silnego wzrostu cen skupu trzody chlewnej w Niemczech, a co za tym idzie również na krajowym rynku. Wzrostowi cen skupu trzody chlewnej sprzyja obniżona podaż mięsa wieprzowego ze względu na niską opłacalność jego produkcji w latach 2020-2021 przy jednoczesnym relatywnie silnym unijnym popycie na wieprzowinę. Dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen skupu trzody chlewnej jest utrzymująca się silna presja kosztowa wśród jej producentów.

„Oczekujemy, że kolejne kwartały przyniosą stopniową odbudowę pogłowia trzody chlewnej w UE ze względu na poprawę opłacalności produkcji oraz osłabienie popytu na wieprzowinę z uwagi na jej rosnące ceny. Jednocześnie w naszej ocenie presja kosztowa zacznie powoli wygasać. W konsekwencji uważamy, że w III kw. 2023 r. nastąpi punkt zwrotny w cyklu świńskim i ceny zaczną spadać. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są dalsze rozprzestrzenianie się ASF, a także tempo odbudowy pogłowia trzody w UE” – informują eksperci banku.

Wzrost eksportu wieprzowiny

Jak czytamy w analizie, w okresie I-XII 2022 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) wzrosła o 15,7% rok do roku wobec spadku o 4,9% w analogicznym okresie 2021 r., na co złożyły się wyższe ceny uzyskiwane przez eksporterów oraz niższy wolumen sprzedaży. Cena skupu żywca wyniosła w styczniu 7,59 zł/kg (+89,0% w ujęciu rocznym), a cena pasz dla świń 2,11 zł/kg (+16,0% w ujęciu rocznym). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w styczniu na poziomie 3,59 wobec 2,49 przed rokiem, wskazując na wyraźną poprawę opłacalności produkcji.

„Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2023 r. wyniesie ok. 8,05 zł/kg oraz 6,10 zł/kg na koniec 2024 r” – podsumowują eksperci banku.