Jak czytamy w komentarzu analityków Credit Agricole, ostatnie miesiące przyniosły dalszy silny wzrost cen skupu trzody chlewnej w Niemczech, co znajduje odzwierciedlenie również na krajowym rynku. Wzrostowi cen skupu trzody chlewnej sprzyja obniżona podaż mięsa wieprzowego.

Rekordowa opłacalność chowu świń

Oczekujemy, że kolejne kwartały przyniosą stopniową odbudowę pogłowia trzody chlewnej w UE ze względu na rekordową opłacalność produkcji oraz osłabienie popytu na wieprzowinę z uwagi na jej rosnące ceny. W konsekwencji podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą, w III kw. 2023 r. nastąpi punkt zwrotny w cyklu świńskim i ceny zaczną spadać. Ponadto oczekujemy, że w kierunku obniżenia cen skupu oddziaływać będzie również słabnąca presja kosztowa związana m.in. ze spadającymi cenami pasz. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są dalsze rozprzestrzenianie się ASF, a także tempo odbudowy pogłowia trzody w UE – czytamy w komentarzu Credit Agricole.

Jakie będą ceny tuczników w najbliższych miesiącach?

Jak czytamy w prognozie, w okresie I-III 2023 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 21,7 proc. w ujęciu rocznym wobec wzrostu o 3,9 proc. w analogicznym okresie 2022 r., co wynikało z wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów oraz wyższy wolumen sprzedaży, dzięki wyższemu eksportowi przetworów. Cena skupu żywca wyniosła w kwietniu 9,19 zł/kg (+32,8 proc. w ujęciu rocznym), a cena pasz dla świń 2,04 zł/kg (-6,9 proc. w ujęciu rocznym). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w kwietniu na poziomie 4,51 wobec 3,16 przed rokiem, osiągając najwyższy poziom w historii.

Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2023 r. wyniesie ok. 8,15 zł/kg oraz 6,20 zł/kg na koniec 2024 r. – czytamy w analizie.