Targi Ferma Bydła Świń i Drobiu znowu przyciągnęły wielu zwiedzających, to było nie tylko miejsce rozmów handlowych, czy też zdobycia wiedzy podczas licznych wykładów prowadzonych przez naukowców i praktyków, ale też świetna okazja do tego, aby rolnicy zapoznali się z dalszymi planami rozwoju produkcji zwierzęcej w kraju.

W szczególności dotyczyło to producentów trzody chlewnej, którzy podczas debaty na temat dalszej strategii rozwoju zorganizowanej przez POLSUS mogli dowiedzieć się o przyszłych możliwościach rozwoju i modernizacji swoich gospodarstw.

Rolnicy w trakcie rozmowy zgłaszali swoje wątpliwości, które mogą w przyszłości przeszkodzić w praktycznym realizowaniu projektu przygotowywanego przez Zespół ds. odbudowy pogłowia świn w kraju utworzony przy MRiRW. Program mówi o dofinansowaniu gospodarstw produkujących trzodę chlewną w cyklu zamkniętym.

Według rolników na przeszkodzie może stanąć niechęć do zrzeszania się w grupy producenckie, niewielki wpływ producentów świń w negocjowaniu cen skupu z zakładami mięsnymi, a przede wszystkim niechęć do kosztownych inwestycji w budynki inwentarskie, przy tak rozchwianym rynku pod względem cen wieprzowiny.

W tym roku producenci bydła również jeszcze bardziej niż przed rokiem zwracali uwagę na stale rosnące koszty nawozów, paliw i pasz. W ich ocenie produkcja mleka pozwala już wyłącznie na przeżycie bez możliwości inwestycji w rozwój gospodarstwa.

Jak bardzo ważne są inwestycje i specjalizacja produkcji, również w sektorze bydła mlecznego wskazuje zmniejszająca się co roku grupa producentów mleka. Rok do roku produkcji mleka zaprzestaje około 20 tys. gospodarstw.

Kończący się rok kwotowy 2012/2013 zakończymy z liczbą 157 tys. dostawców mleka, a w ciągu ostatnich siedmiu lat od momentu wprowadzenia kwot mlecznych liczba dostawców mleka zmalała o 400 tys.

Z roku na rok coraz bardziej będzie się liczyć umiejętność obniżania kosztów produkcji w każdym z działów produkcji zwierzęcej.

Dlatego łódzkie Targi były dobrą okazją do podpatrzenia i zastosowania nowych rozwiązań w swoim gospodarstwie, które pomogą podnieść nam swoją konkurencyjność w porównaniu do pozostałych krajów UE.