Największym negatywnym skutkiem stresu transportowego są wymierne straty ilościowe i jakościowe produkowanego żywca wieprzowego. Na szczególną uwagę zasługują straty związane z obrażeniami ciała - transport powoduje obrażenia skóry, obtarcia, uszkodzenie tkanek i kości transportowanych tuczników. Szacowany odsetek tuczników transportowanych do uboju, który posiada rany ciała uzyskane w trakcie transportu wynosi ok. 60 proc.

W przemyśle mięsnym konfiskaty spowodowane obrażeniami stanowią około: 6,5 proc. z powodu przekrwień, 5,1 proc. z powodu uszkodzeń skóry, 3,7 proc. z powodu złamań kończyn.

W głównej mierze na uszkodzenia narażone są tuczniki ciężkie oraz zwierzęta u których wystąpiła reakcja stresu socjalnego w związku z łączeniem w grupy. Gdy zwierzęta łączone są w grupy z różnych gospodarstw, rany często mogą wystąpić na wskutek walk.

Według wymagań dotyczących transportu zwierząt, obsada w transporcie samochodowym wynosi 235 kg/m². Oznacza to, że na 1m² przypada dwa tuczniki, co stanowi dwukrotnie mniej miejsca aniżeli w chlewni. W zależności od rasy, masy ciała zwierząt oraz ich kondycji fizycznej, norma ta może zostać zwiększona o 20 proc. Bierze się wtedy pod uwagę także warunki meteorologiczne oraz czas transportu. Duże zagęszczenie zwierząt na pokładzie samochodu powoduje stres wywołany walkami teryterionalnymi, co jest determinantem obrażeń ciała świń.

W Europie w dużej mierze załadunek zwierząt prowadzi się przy użyciu ramp oraz wind. W takim przypadku dobrze jest zachować maksymalny pochył windy w granicach 20 stopni, gdyż w rzeczywistości prowadzi to do obniżenia stopnia obrażeń wśród zwierząt. Ponadto, ściany boczne ramp powinny mieć pełne wykończenie, które uniemożliwia zwierzętom obserwację dalszego otoczenia a także zmniejszy ryzyko zakleszczenia przez zwierzę głowy lub innych części ciała.

Bardzo duży wpływ na występowanie poranień u zwierząt ma sezon transportu, sposób załadunku żywca, obsada samochodu, odległość oraz czas transportu. Dodatkowo, wpływ na to mogą mieć czynniki fizjologiczne i genetyczne.

Sezonowość załadunku w dużej mierze wpływa na jakość transportu świń. Tłumaczy się to skłonnością zwierząt do zachowania pozycji stojącej podczas transportu. W sposób ten starają się one uniknąć kontaktu z zimnymi elementami klatki załadunkowej. Dodatkowo świnie chętniej łączą się w ścisłe grupy co również może powodować zwiększoną skłonność do obrażeń.

Głównymi elementami determinującymi obrażenia u zwierząt są takie elementy jak: wibracje, hałas, zmiany prędkości i kierunku ruchu pojazdu, działanie siły odśrodkowej i bezwładności. Warto także zadbać o to, aby środek transportu był w jak najlepszym stanie technicznym. Każde wystające elementy posadzki oraz ścian, wykonane z blachy mogą być narzędziem powodującym poranienia.