Jak poinformowało ministerstwo na swojej stronie internetowej, rozmowy na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej odbyły się na prośbę NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Przewodniczącego Związku, senatora Jerzego Chróścikowskiego i przedstawicieli rolników przyjął sekretarz stanu Jacek Bogucki. W rozmowach uczestniczyli również Główny Lekarz Weterynarii oraz pracownicy resortu.

Członkowie związku, producenci trzody chlewnej podczas spotkania zwracali uwagę na brak opłacalności produkcji i sygnalizowali niekorzystną dla nich politykę cenową prowadzoną przez zakłady przetwórcze. Ich zdaniem, przetwórcy kupując surowiec płacą więcej dostawcom zagranicznym, mimo że jakość sprowadzanego surowca jest niższa niż krajowego. Rolnicy mówili także o braku kontraktacji.

Według związkowców, polska wieprzowina cieszy się bardzo dobrą opinią u odbiorców mięsa ze względu na jej walory smakowe i jakościowe, a tymczasem ceny płacone rolnikom spadają, co w połączeniu ze zmniejszającym się pogłowiem świń w Polsce jest niepokojące.

Wiceminister Jacek Bogucki poinformował, że resort stara się wyjaśnić sprawę. Zostało skierowane już pismo do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy faktycznie zakłady przetwórcze więcej płacą za sprowadzany do produkcji surowiec z zagranicy niż oferują polskim producentom. Chodzi również o zbadanie czy nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa - wyjaśnił.

Ponadto odpowiednie służby inspekcyjne mają zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca - dodał.

Wiceminister poinformował też uczestników spotkania o piśmie skierowanym do unijnego komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana. W korespondencji podnoszona jest kwestia stabilizacji na rynku wieprzowiny, która w opinii strony polskiej powinna iść w kierunku dopłat do eksportu na rynki trzecie, a mięso zmagazynowane z unijnymi dopłatami do przechowywania powinno być przeznaczone na rynki pozaunijne.

Uzgodniono, że "w przyszłym tygodniu odbędzie się wspólne spotkanie producentów i przetwórców, aby wypracować wzajemnie korzystne rozwiązania służące stabilizacji na rynku wieprzowiny" - informuje resort.