Chiński rząd zdecydował o dokonaniu skupu interwencyjnego wieprzowiny by zatrzymać spadek cen. W pierwszej transzy, przeprowadzonej 24 lutego bieżącego roku, skupione zostało do centralnej rezerwy państwowej 20 tys. ton wieprzowiny. Już sama zapowiedź skupu spowodowała, że jej cena na wszystkich rynkach hurtowych w Chinach zaczęła rosnąć. Jednak nie ma jeszcze pewności, że trend wzrostowy utrzyma się.

 Spadki cen tuczników w ostatnich miesiącach

Od listopada 2022 roku średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny weszła w trend spadkowy. Na początku listopada ubiegłego roku średnia cena hurtowa u producenta 1 kg chudej wieprzowiny w Chinach wyniosła 33,83 juany (21,98 złotych), a na koniec tegoż miesiąca była już na poziomie 28,82 juanów (18,73 złotych). Z kolei w grudniu ceny spadły dalej do 21,23 juanów (13,79 złotych), by na przełomie roku odbić w górę do 22,93 juanów (14,90 złotych), a z początkiem stycznia 2023 roku spaść do 19,63 juanów (12,75 złotych). Największa depresja cenowa miała miejsce w pierwszym i drugim tygodniu lutego bieżącego roku, kiedy to cena osiągnęła poziom 17,74 juanów (11,53 złotych). Cena zaczęła zbliżać się do poziomu opłacalności produkcji, obecnie szacowanego na 15 juanów (9,75 złotych).

 

Wyk001.jpg
Wyk001.jpg

  

Taki spadek cen jest zaskoczeniem, bowiem tradycyjnie okres od listopada do lutego rokrocznie jest czasem wieprzowej hossy z uwagi na nowy rok oraz chiński nowy rok (Święto Wiosny).

 

 W świetle faktów decyzja chińskiego rządu o skupie interwencyjnym nie była zaskoczeniem dla nikogo, bowiem zakupy do zasobów centralnej rezerwy państwowej są elementem polityki rządu zarządzania chińskimi rynkami rolnymi. Praktyka już nie raz pokazała, że niewielkie wolumenowo interwencje dają pozytywny efekt dla rynku.

 O ile zmiany cen są typowym elementem mechanizmu rynkowego, to w przypadku Chin, wahania ujawniają nierównomierność rozłożenia wieprzowiny na rynku, a która to oddziałuje negatywnie na bilans wieprzowy.

Potrzebne jest skuteczne planowanie produkcji tuczników

Niewłaściwe planowanie produkcji będące skutkiem słabej komunikacji hodowców i przetwórców skutkuje tworzeniem się lokalnych górek lub dziur wieprzowych. W efekcie lokalnie lub regionalnie dochodzi do gwałtownych zmian cen, co często odbija się na ogólnokrajowym odczycie cen.

 

 

 Chiński rząd próbuje różnymi metodami rozwiązać ten problem. Najbardziej skutecznym środkiem jest skup interwencyjny. Wszyscy uczestnicy rynku – jak wynika z przedstawionych w mediach opinii eksperckich – zdają sobie sprawę, że zakupy przez centralną rezerwę nie mogą być stałym mechanizmem. Jednak na razie brak pomysłu jak rozwiązać problem nierównomierności. Chiński rząd apeluje do rolników i przetwórców o współpracę w zakresie planowania produkcji, by eliminować napięcia.