Wszystkie świnie znajdujące się na terenie zapowietrzonym zostaną ubite, a następnie zutylizowane. Jest to działanie prewencyjne - informuje Mirosław Czech, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, z WIW w Białymstoku.  

Na tym terenie znajduje się w 20 gospodarstwach, gdzie może być utrzymywanych ok. 100 świń, ale są to wyłącznie wstępne dane, które zweryfikują Inspektorzy z Powiatowego Inspektoratu w Sokółce. Dzisiaj w godzinach porannych inspektorzy rozpoczęli przegląd gospodarstw w 3-kilometrowej strefie zapowietrzonej. 

Jak relacjonuje lek. wet. Mirosław Czech, zaraz po potwierdzeniu, że w tym gospodarstwie są świnie zainfekowane afrykańskim pomorem świń, Inspekcja Weterynaryjna w godzinach nocnych poddała je ubojowi i utylizacji. Świnie nie miały objawów klinicznych choroby. A do stwierdzenia choroby w tym gospodarstwie, doszło poprzez kontrolne badania próbek krwi, pobranych od świń ubitych na użytek własny.

- Przed około tygodniem, od tego zdarzenia, zostały pobrane próbki od dwóch świń z tego gospodarstwa. Zwierzęta były ubite na użytek własny. 30 stycznia otrzymaliśmy wynik wskazujący na podejrzenie obecności ASF w tych próbkach. Ostateczne potwierdzenie otrzymaliśmy 31 stycznia, wówczas Inspekcja zastała w tym gospodarstwie pięć świń, mięso z dwóch wcześniej ubitych świń zostało zajęte i zutylizowane - wyjaśnia w rozmowie z serwisem farmer.pl Mirosław Czech.

Następne decyzje, odnośnie wyznaczenia kolejnej strefy (zagrożonej) od wystąpienia ogniska i działań podejmowanych na tym obszarze zostaną wydane na drodze rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce.