Konsekwencje tego rozwoju są już widoczne w spadających ubojach i znacząco rosnących cenach. Według danych ministerstwa rolnictwa USA (USDA) 1 marca 2021 r. łącznie 74,77 mln świń było nadal utrzymywanych w całym kraju To około 1,4 miliona zwierząt, czyli 1,8 proc. mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej.

Mniej loch prośnych

Według danych spadki odnotowano we wszystkich kategoriach zwierząt. Liczba prosiąt ważących poniżej 23 kg spadła o 1,3 proc. rok do roku do 21,29 mln sztuk. Dla warchlaków o wadze od 23 kg do 54 kg nastąpił spadek o 1,2 proc., a dla tuczników o 2,5 proc. do 28,15 mln sztuk.

Również amerykańscy hodowcy zmniejszyli ostatnio stado macior, mianowicie o 2,5 proc., do nieco poniżej 6,22 mln sztuk. Według USDA, oczekuje się, że w okresie od grudnia 2020 r. do maja 2021 r. urodzi łącznie 6,11 mln loch, to o 1,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Po raz pierwszy od lat produktywność loch również spada. W ostatnim odnotowanym okresie od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r. urodziło się żywych średnio 10,94 prosiąt w miocie; czyli o 0,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Spadły uboje świń

Według danych USDA z połowy marca ​​produkcja wieprzowiny w USA w pierwszym kwartale 2021 r. będzie o 1 proc. niższa od poziomu z poprzedniego roku, ale w całym 2021 roku będzie na poziomie 13,01 mln ton, czyli o 1 proc. więcej niż w 2020 r.

Kilku analityków, w tym globalna amerykańska firma hodowlana Genesus, uważają prognozowany wzrost produkcji trzody chlewnej w USA za nierealistyczny. Wskazali oni, że w pierwszych jedenastu tygodniach 2021 r. ubój świń spadł o ponad 4 proc. rok do roku i że wiele macior nadal jest poddawanych ubojowi.

O niedoborze na rynku świadczą również zapasy wieprzowiny w chłodniach, które są o 25 proc. niższe niż w poprzednim roku, a także szybki wzrost cen rzeźnych trzody chlewnej i kontraktów terminowe. Lipcowy kontrakt na świnie rzeźne był ostatnio sprzedawane w Chicago po 1,05 dolara za funt (1 funt = 0,454 kg).