Jak poinformował Główny Lekarz Weterynarii na terenie powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego wykryto trzy nowe przypadki ASF u dzików. Chorobę stwierdzono u jednego padłego i dwóch odstrzelonych zwierząt.

Pierwszy z omawianych przypadków dotyczy martwego dzika, którego znaleziono w okolicach miejscowości Niemirów (gmina Mielnik, powiat siemiatycki), w odległości około 1 kilometra od granicy z Białorusią. Drugi przypadek choroby wykryto u dzika odstrzelonego w miejscowości Krzywiec (gmina Narewka, powiat Hajnowski), w odległości około 24 km od granicy. Ostatni z omawianych przypadków dotyczy zwierzęcia odstrzelonego w okolicy wsi Pasieczniki Duże (gmina Hajnówka, powiat hajnowski) w odległości około 12 km od granicy z Białorusią.

Analizy tkanek pobranych od zwierząt zostały przebadane w Państwowym Instytucje Weterynaryjnym w Puławach. Przeprowadzone badania dały wynik pozytywny. Szczątki zwierząt zostały zutylizowane pod nadzorem Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Łącznie w naszym kraju stwierdzono już 111 przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Wykryto również 18 ognisk choroby u świni domowej, z czego 14 w ciągu ostatniego miesiąca. Ostatnie ognisko ASF w stadzie świń wykryto przed tygodniem na terenie powiatu monieckiego.