Podstawowa współpraca z Agri Plusem opiera się na umowie ramowej określającej zasady współpracy pomiędzy rolnikiem a firmą. - My dostarczamy zwierzęta, paszę, wszelkie leki i szczepionki, opiekę weterynaryjno-zootechniczną oraz zapewniamy odbiór zwierząt. Po stronie rolnika jest zapewnienie budynków, robocizna i opłata mediów oraz ewentualna utylizacja zwierząt i zagospodarowanie odchodów – mówi Marek Tosik.

Zwierzęta są odkupowane po cenie kosztów produkcji, powiększonych o stawkę bazową i premię za dobre wykorzystanie paszy. W formie miesięcznych zaliczek jest wypłacana stawka bazowa za miejsce tuczowe, aktualnie jest to od 30,50 do 33,50 zł za miejsce. Po każdym rzucie, rolnik ma możliwość uzyskania premii za dobry współczynnik zużycia paszy. Jest to minimum 3, a maksymalnie 13 zł za każdą sztukę sprzedaną na koniec tuczu. Marek Tosik wyjaśnia jednocześnie, że – średnio nasi rolnicy uzyskują teraz premie między 9 a 13 zł. To są bardzo realne pieniądze, które dostają dodatkowo do sprzedanego tucznika. Premia 3 zł zaczyna się od zużycia poniżej 3 kg paszy/kg przyrostu. Trzeba też pamiętać, że rolnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zwiększone upadki, żadne kary za upadki nie są ustalane.

Dodatkowo Agri Plus wspiera rozwój i poprawę produkcji w gospodarstwach wypłacając rolnikom premie – rozwojową i modernizacyjną.  

Rozwojowa wypłacana jest za powiększanie produkcji w nowych chlewniach, dostosowanych do tuczu. Każde miejsce tuczowe w nowym obiekcie jest liczone za 140 zł, przy 1000 tuczników mamy 140 tys. zł, które będą dodatkowo wypłacane przez 10 lat, co miesiąc.  

Premia modernizacyjna jest wypłacana na tej samej zasadzie, ale miejsce tuczowe jest tu warte 64 zł, a pieniądze są wypłacane przez okres pięciu lat.

Każda poprawa standardów produkcji wlicza się do uzyskania takiej premii, są to np.: budowa wygrodzeń na mniejszą ilość szt. zwierząt w kojcu przy zachowaniu wymogów dobrostanu, poprawa technologii zadawania paszy, wentylacji w obiekcie, zmiana systemu utrzymania na bezściołową, czy też poprawa termoizolacji budynku.