Produkcja trzody chlewnej to ciągły wyścig z czasem i kosztami. Zmierzając do ostatecznego celu, jakim jest wyjazd tuczników na ubój tak szybko, jak to tylko jest możliwe; producenci biorą też udział w wyścigu ze stale rosnącym kosztem, jaki niesie ze sobą każdy dodatkowy dzień, kiedy tuczniki pozostają w chlewni. Słaby stan zdrowia przewodu pokarmowego może opóźnić zdawanie tuczników i zwiększyć liczbę dni potrzebnych na osiągniecie wymaganej masy rynkowej, a także pochłonąć pieniądze potrzebne na dodatkową paszę, którą musimy zakupić.

- Zdrowe świnie lepiej pobierają paszę i są bardziej wydajne. Bardziej prawdopodobne jest, że osiągną swój optymalny potencjał, mówi Jules Taylor-Pickard, dyrektor biznesowy Alltech Europe. - Dobre zdrowie układu pokarmowego i utrzymanie takiego stanu od odsadzenia aż do zakończenia tuczu są ważne dla zysku uzyskiwanego przez hodowcę.

Celem producenta jest, aby zakupiona pasza wykazywała optymalną strawność dla zwierząt; w rzeczywistości dostarczana pasza i wydajność zwierząt mogą być bardzo zmienne. Wiele czynników może wpływać na stan zdrowia układu pokarmowego, od poziomów pH i jakości pasz po wirusy i choroby. Taylor-Pickard mówi, że wszystkie te przeszkody mogą być trudne do opanowania, ale nie niemożliwe. Odnosząc się do faz kluczowych dla zdrowia przewodu pokarmowego, producenci mogą przyczynić się do zwiększenia prawdopodobieństwa, że ich tuczniki osiągną maksimum swojego potencjału tak szybko, jak tylko jest to możliwe.

- Są trzy kluczowe fazy, na których się skupiamy w firmie Alltech w naszym nowym programie Gut Health Management, tłumaczy Taylor-Pickard. -Pierwsza faza, to zapewnienie zwierzętom prawidłowego startu, ponieważ złego startu nigdy one nie nadrobią. Druga faza to zapewnienie, żeby tuczniki jak najlepiej wykorzystały paszę, która zapewni im wydajność na szczytowym poziomie. W końcu zasadnicze znaczenie ma budowanie naturalnej odporności zwierząt, w celu przygotowania ich na wszelkie wyzwania, z którymi będą musiały się zetknąć.

Jednym z dostępnych dla fazy drugiej serwisów jest True CheckTM, unikalne narzędzie opracowane w firmie Alltech, które pomaga producentom obserwować, jak efektywna jest ich pasza w dostarczaniu składników pokarmowych. Wykorzystując próbki paszy, True Check korzysta z systemu, który naśladuje prawdziwe warunki układu pokarmowego świni. Po przeprowadzonej symulacji próbki są porównywane, aby pokazać uwalnianie energii i składników pokarmowych i wskazać producentom wyniki, jakich mogą się spodziewać wykorzystując taką paszę. Za pomocą możliwości technologii NIR (spektrometria w bliskiej podczerwieni) test przesiewowy in vitro Alltech True Check zasymulował już ponad 7 200 godzin trawienia w układzie pokarmowym świni.