Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej deklarują zamiar pozostania mogą legalnie przebywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 24 sierpnia 2022 roku. Nie będzie obligatoryjne opuszczanie przez Obywateli Ukrainy terenu Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24 sierpnia 2022 roku, jeżeli przed tą datą zainteresowany dłuższym pobytem Obywatel Ukrainy złoży wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie uprawnia do dalszego pozostawania Obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez kolejne 3 lata.

Pracownicy z Ukrainy wspomogą polskie rolnictwo

Co to oznacza dla Polski i dla polskiego rolnictwa? Jak podkreśla Aleksander Dargiewicz, prezes POLPIG, zmiany mieszczą się w konwencji rozsądnego pomagania. To nie tylko szansa na niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy, jak i jednoczesne zapewnienie im możliwości zaaklimatyzowania się i podjęcia pracy, lecz także znaczący impuls dla rynku pracy również w rolnictwie. Wielu uchodźców z Ukrainy zostanie w Polsce nawet po zakończeniu wojny. To może być ważne wsparcie dla polskiego rynku pracy sygnalizującego ciągłe zapotrzebowanie na pracowników. Według szacunków polski rynek pracy jest w stanie zatrudnić w ciągu najbliższych 6 miesięcy pół miliona nowych pracowników, a kolejne 200 tysięcy po tym okresie.

W rolnictwie szczególne zapotrzebowanie istnieje w zakładach przetwórczych, gospodarstwach, ale również w systemie wsparcia technicznego, agronomii czy, po nostryfikacji i potwierdzeniu posiadanych uprawnień i tytułów, w klinikach weterynaryjnych. Praca przyśpieszyłaby proces asymilacji. Jest na to gotowy również sektor przedsiębiorstw. W ubiegłym roku złożono w urzędach pracy aż 1,63 mln oświadczeń o zamierzeniu powierzenia pracy Ukraińcowi przez polskich przedsiębiorców. Można spokojnie powiedzieć, że Ukraińcy to najbardziej „sprawdzeni” imigranci.