Jak wynika z danych KE, z tego środka wsparcia rynku, który rozpoczął się 25 marca, skorzystały firmy z 17 krajów członkowskich. Łącznie zarejestrowano 47 541 ton do składowania od 60 do 150 dni, z czego 58 proc. przez dwa miesiące, a 27 proc. przez około trzy miesiące.

Przy 29 300 ton większość mrożonych towarów składa się z elementów bez kości; boczku bez kości o masie 6908 ton. Ponadto do PLH włożono nieco ponad 3000 ton szynki i środkowych elementów. Z drugiej strony niewielkie było zainteresowanie tymczasowym usuwaniem z rynku łopatek czy kotletów, z których jest w obu wypadkach mniej niż 600 ton.

Pod względem geograficznym PLH był najczęściej stosowany w Holandii, gdzie zgłoszono 12 512 ton wieprzowiny, co stanowiło 26 proc. udziału. Duńskie firmy wystąpiły o pomoc na 9 935 ton. Hiszpania była największym producent wieprzowiny w UE z 7 724 ton, a kolejne były Niemcy z 7 380 ton.

Stosunkowo mało wieprzowiny zostało zarejestrowane w PLH we Francji. Przy 1 246 tonach było to tylko 3 proc. całości. To samo dotyczyło Włoch z zaledwie 535 tonami.

Firmy z Austrii, Czech, Słowenii, Słowacji, Łotwy i Litwy, zrezygnowały z tej ulgi rynkowej.