Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, w 2019 roku kraje Unii Europejskiej wyeksportowały ponad 4,7 miliona ton mięsa i produktów wieprzowych. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego wolumen eksportu wieprzowiny wzrósł o blisko 800 tys. ton. Wielkość eksportu w 2019 roku była zatem o ponad 20 proc. większa niż rok wcześniej. W strukturze eksportowanych wyrobów dominuje mrożona wieprzowina (niemal 2,75 miliona ton), oraz podroby (ponad 1,35 miliona ton).

Wiodącymi eksporterami wieprzowiny w UE jest Hiszpania (blisko 1,2 miliona ton, o ponad 300 tys. ton więcej niż rok wcześniej), oraz Niemcy (ponad milion ton, o ponad 150 tys. ton więcej niż przed rokiem).

Za główną przyczynę tego stanu rzeczy uznać należy dynamiczny wzrost sprzedaży mięsa i produktów wieprzowych na rynek chiński. W porównaniu z 2018 rokiem wielkość sprzedaży do Chin wzrosła o ponad milion ton, ulegając niemalże podwojeniu. Gwałtowny wzrost eksportu wieprzowiny na rynek chiński, wywołany jest drastycznym spadkiem pogłowia świń w tym kraju, będący wynikiem epizootii afrykańskiego pomoru świń. Od początku sierpnia 2018 roku na skutek choroby zlikwidowano blisko połowę chińskiego pogłowia świń.