Najwyższa cena skupu była w Wielkiej Brytanii 1,711 euro/kg, poprzednio 1,701 euro/kg. Najniższa zaś w Austrii 1,396 euro/kg, poprzednio 1,366 euro/kg.

Na najważniejszych rykach świń rzeźnych w UE, średnie ceny skupu w 24. tygodniu 2018 r. kształtowały się następująco: w Hiszpanii 1,609 euro/kg, poprzednio 1,587 euro/kg, we Francji 1,398 euro/kg poprzednio tyle samo, w Danii 1,342 euro/kg poprzednio tyle samo, w Niemczech 1,416 euro/kg, poprzednio 1,386 euro/kg i Holandii 1,341 euro/kg, poprzednio tyle samo.