Według danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostatu) w pierwszej połowie 2021 r. w raportowanych ubojniach 27 państw członkowskich ubito łącznie 124,17 mln świń. Było to 4,31 mln zwierząt, czyli o 3,6 proc. więcej niż od stycznia do czerwca 2020 r. Jednak rok wcześniej pandemia koronawirusa doprowadziła do problemów w rzeźniach i zakładach rozbioru, co należy wziąć pod uwagę w porównaniu. Ale nawet w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. liczba ubitych zwierząt wzrosła o 2,33 mln sztuk, czyli o 1,9 proc.

W większości państw członkowskich świnie trafiały do rzeźni z większą masą. Produkcja wieprzowiny w UE-27 wzrosła, zatem o 478 tys. ton, czyli 4,2 proc., do 11,80 mln ton w porównaniu z pierwszą połową 2020 r., a więc nawet więcej niż liczba ubitych sztuk.

Hiszpania umocniła swoją pozycję głównego producenta we Wspólnocie. W przypadku Iberyjczyków liczba ubitych świń wzrosła o 1,34 mln sztuk lub o 4,9 proc. do 28,34 mln sztuk ze względu na zwiększone możliwości tuczu i przetwórstwa. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych krajów masa świń rzeźnych nieznacznie spadła, tak, że produkcja wieprzowiny wzrosła „tylko” o 4,1 proc. do 2,61 mln ton.