Upały spowodowały spadek spożycia wieprzowiny

W krajach śródziemnomorskich upały nie tylko zmniejszają apetyt świń, ale także oznaczają, że spożywa się mniej wieprzowiny. Ogólnie dominowały spokojne warunki rynkowe ze stabilnymi cenami. Ze względu na upały masa ubojowa ustabilizowała się na najniższych poziomach w ciągu roku, na przykład we Francji, obecnie średnio 94,6 kg.

 

 

Droga wieprzowina i wysokie ceny producentów

Według krótkoterminowej prognozy Komisji Europejskiej dotyczącej rynków rolnych, produkcja wieprzowiny w Unii spadła o 7,7 proc. w pierwszym kwartale 2023 r., co spowodowało, że ceny uzyskiwane przez producentów osiągnęły najwyższy w historii poziom +30 rok do roku i o +21 proc. od początku roku w czerwcu. Jednocześnie produkcja żywca i wieprzowego w UE zmniejszyła się o 5,5 proc. w porównaniu z 2022 r.

Spadek eksportu i spożycia per capita

Komisja Europejska w swojej prognozie rynkowej mówi o utrzymującym się wysokim popycie na wieprzowinę, ale ze względu na słabą podaż i siłę nabywczą konsumentów jednoczesny spadek spożycia per capita o -4,5 proc. do 30,4 kg. Ponadto zmieniły się preferencje konsumentów na korzyść mięsa drobiowego.

KE oceniła, że ​​eksport wieprzowiny z UE nadal spada o 12 proc. w 2023 r. w porównaniu z poprzednim rokiem. Z jednej strony eksport do Chin spadł jeszcze bardziej, aż drugiej UE traci udziały w rynku z powodu zaostrzonej konkurencji cenowej, zarówno na rynkach o wysokich cenach, takich jak USA czy Australia, jak i na rynkach o niskich cenach, takich jak Filipiny.