Według danych Obserwatorium Rynku Mięsa w KE, eksport wieprzowiny i produktów wieprzowych z UE od stycznia do września 2018 r. wzrósł o 0,8 proc. do 2,89 mln ton w wadze tuszy. Jednak wartość tego eksportu spadła o 8,2 proc. do 5,52 mld euro.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Chiny zakupiły około 1 mln ton wieprzowiny i produktów wieprzowych z UE, co uczyniło je największym importerem. Udział eksportu do Chin wyniósł 35 proc. eksportu ogółem, ale dostawy były o 3 proc. niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. O ponad jedną trzecią (-35 proc.) spadła sprzedaż do Hongkongu i wyniosła około 178,2 tys. ton.

Wywóz do innych krajów trzecich osiągnął dobre wyniki. Na przykład dostawy wieprzowiny z UE do Japonii wzrosły o 2 proc. do 342 tys. ton, a do Korei Południowej o 20 proc. osiągając 246,4 tys. ton. Filipiny pozostały również Dużym klientem pozostały również Filipiny z importem 217,2 ton (+ 13 proc.) . 130,5 tys. ton wieprzowiny i produktów wieprzowych zostało dostarczonych do USA było to o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Eksport na Ukrainę wzrósł o 34 proc. do 79,7 tys. ton.