Sytuacja ta nie dotyczy jednak wszystkich regionów Niemiec. Podaż żywca wieprzowego jest duża i spowodowała spadek cen o 3 eurocenty/kg.

Na rynkach francuskim i hiszpańskim widoczne są tendencje do stabilizacji. W Hiszpanii widoczny jest niepokój związany z amerykańską konkurencją na rynku chińskim. Wiele wskazuje na umocnienie aktualnej struktury cenowej w UE.