Wielu hodowców trzody chlewnej w Unii Europejskiej oczywiście zareagowało na gwałtowny wzrost kosztów produkcji utrzymujące się niskie ceny producentów w minionym roku i wyraźnie zmniejszyło produkcję.

Przynajmniej na to wskazują wstępne wyniki spisu inwentarza żywego z listopada i grudnia 2021 r., które Eurostat opublikował dla 14 z 27 państw członkowskich.

W związku z tym liczba świń trzymanych w tych krajach, które stanowią ponad 60 proc. całej populacji UE, spadła o 5,78 mln lub 6,4 proc. do 84,06 mln zwierząt w porównaniu z badaniem z poprzedniego roku.

Stado loch hodowlanych zmniejszyło się o 416 tys. lub 6,2 proc. do 6,31 mln sztuk.

Należy jednak zauważyć, że Hiszpania, jako największy producent trzody chlewnej w UE, nie zgłosiła jeszcze żadnych danych liczbowych. Większość tamtejszych analityków nie spodziewa się znacznego spadku pogłowia bydła.

Wszędzie spadek

Zgodnie z dostępnymi dotychczas wynikami, pogłowie świń zostało zredukowane we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Cypru, który ma niewielkie znaczenie w hodowli.

W wartościach bezwzględnych spadek był największy w Niemczech o 2,45 mln lub 9,4 proc. do 23,62 mln zwierząt. W ujęciu względnym jednak spadek w Polsce był jeszcze silniejszy i wyniósł 12,7 proc. do 10,24 mln sztuk.

W podobnym stopniu, czyli o 12,5 proc. do 650 tys. sztuk, zmniejszyli swoje stada hodowcy w Grecji.

Wśród większych krajów producenckich, w Holandii odnotowano 5,8 proc. spadek do 10,87 mln świń.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji trzody? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

We Francji miał miejsce spadek o 3,4 proc. do 12,94 mln zwierząt, a w Belgii utrzymywano o 2,8 proc. mniej zwierząt.

W Danii pozytywny trend z poprzednich lat został przełamany, ponieważ przy 13,15 mln świń, porównywany poziom z grudnia 2020 r. był o 1,8 proc. wyższy.

Mniej pokrytych loch

Według wstępnych danych Eurostatu, polscy producenci w ciągu roku zredukowali swoje stado o około jedną piątą do zaledwie 654 tys. sztuk.

W porównaniu ze średnią UE ponadprzeciętnie spadła także liczba loch w Niemczech, a mianowicie o 7,3 proc. do 1,57 mln sztuk. We Francji i Danii było o 3,8 proc. i 3,0 proc. mniej loch niż rok wcześniej. Spadek w Holandii był bardziej umiarkowany i wynosił od 1,8 proc. do 910 tys. zwierząt.

W 2022 r. spadek produkcja wieprzowiny

Jak dotąd jedynym krajem, w którym odnotowano wzrost, była Finlandia, gdzie stado loch wzrosło o 4,6 proc. do 93 tys. sztuk w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ponieważ w momencie badania nie było perspektyw na odpowiednie ceny prosiąt, liczba loch prośnych objętych badaniem w końcu 2021 r. wyniosła 7,0 proc., a więc znacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku.

Nawet, jeśli nadal brakuje wyników spisu zwierząt hodowlanych w kilku krajach, zwłaszcza w Hiszpanii, już widać oznaki zauważalnego spadku produkcji wieprzowiny w UE w 2022 r.

Przemawia za tym również fakt, że pogłowie warchlaków między 20 a 50 kg w momencie liczenia było o 1,2 mln sztuk, czyli o 6,4 proc. niższy niż dwanaście miesięcy wcześniej.

Liczba prosiąt poniżej 20 kg, które mają trafić na rynek, jako świnie rzeźne od marca spadła o ponad 1,4 mln sztuk, czyli 5,0 proc.