BIOMIN dostał pozytywną opinię Unijnego Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (SCFCAH) w sprawie pozwolenia dla dwóch produktów firmy BIOMIN jako „substancji zmniejszających zanieczyszczenie pasz przez mikotoksyny”.

Dwa, znane produkty z portfolio firmy BiominŸ, MycofixŸ Secure (bentonit/dioktahedralny montmorilonit) i BiominŸ BBSH 797 (Gen. nov. sp. nov., dawniej Eubacterium), stały się pierwszymi w historii produktami zatwierdzonymi przez UE jako substancje o udowodnionym działaniu przeciwko mikotoksynom.

Po pozytywnej opinii i głosach SCFCAH, publikacja kolejnych przepisów EU będzie następnym i ostatnim etapem w celu naukowego potwierdzenia skuteczności MycofixŸ Secure i BiominŸ BBSH 797 jako produktów dezaktywujących mikotoksyny.

BiominŸ BBSH 797 jest pierwszym w historii produktem, który otrzymał pozytywną opinię, tym samym potwierdzając swoją zdolność do biodegradacji trichotecen.

Opatentowane aktywne bakterie w BiominŸ BBSH 797 modyfikują structurę tych mikotoksyn, a proces biotransformacji sprawia, że trichoteceny takie jak deoksyniwalenol (DON) stają się nieszkodliwe. To czyni BiominŸ BBSH 797 cennym dodatkiem paszowym dla trzody chlewnej, gatunku uważanego za najbardziej podatny na zanieczyszczenie pasz DON’em.

MycofixŸ Secure jest bentonitem (dioktahedralnym montmorilonitem), który spełnia surowe wymogi zdolności wiązania aflatoksyn zgodnie z Laboratorium Referencyjnym Unii Europejskiej (EURL). Współpracując z EURL, BIOMIN opracował analityczną metodę charakterystyki zdolności bentonitów do wiązania toksyny AfB1, która stała się istotną częścią procesu wydawania zezwoleń na substancje wiążące aflatoksyny. Te wysiłki na których czele stoi BIOMIN oficjalnie utorowały drogę dla “binderów aflatoksyn”.