Zdaniem analityków, główną przyczyną spadku jest znaczne załamanie produkcji wieprzowiny w Niemczech.

W swojej aktualnej jesiennej prognozie analitycy rynkowi KE zakładają znaczny spadek produkcji wieprzowiny w Unii Europejskiej (UE) w tym roku, a w 2023 roku spodziewają się dalszej redukcji produkcji. W związku z tym oczekuje się, że w bieżącym roku produkcja wieprzowiny w UE spadnie o 1,19 mln ton lub 5,0 proc. do prawie 22,43 mln ton. W 2023 r. powinna spaść o kolejne 0,7 proc.

Decydujące dla spadku jest załamanie produkcji wieprzowiny w Niemczech, szacowane w 2022 r. na ok. 10 proc. Według KE większy udział w tym ma afrykański pomór świń (ASF), przy rozległej utracie rynków krajów trzecich.. Jednak znacznie mniejsza produkcja wieprzowiny spodziewana jest również w Polsce, Belgii, Rumunii i we Włoszech, podczas gdy produkcja w Hiszpanii ma wzrosnąć o 1,6 proc., choć w wolniejszym tempie niż w poprzednich latach.

Według KE pojawią się też wyraźne oznaki spowolnienia eksportu. Wynika to przede wszystkim z prawdopodobnie o 17 proc. niższej sprzedaży wieprzowiny w krajach trzecich, spowodowanej spadkiem zakupów ze strony najważniejszego klienta, czyli Chin.

KE przewiduje, że całkowita konsumpcja wieprzowiny w UE spadnie o około 2 proc. W nadchodzącym roku poziom konsumpcji powinien pozostać stabilny ze względu na rosnącą populację UE. Jednak zgodnie z prognozą, średnie spożycie na mieszkańca będzie nadal spadać w 2023 roku.