Według Eurostatu produkcja 23,4 mln ton wieprzowiny rocznie odpowiada spożyciu 45,9 kg rocznie na osobę, czyli o 1,5 kg więcej niż dziesięć lat temu.

Jednak w ciągu pierwszego półrocza br. pojawił się trend spadkowy. 

W UE najwięcej świń produkowanych jest w Niemczech (23 procentowy udział w produkcji UE) i Hiszpanii (19 proc. udział).

Poniżej wykres obrazujący procentowy udział państw członkowskich w produkcji wieprzowiny w przeliczeniu na liczbę ubitych świń.