Spadające pogłowie trzody oraz wysoki import mięsa i produktów wieprzowych na rynki wschodnie sprawia, że w wielu krajach Unii Europejskiej wciąż brakuje świń. Świadczy o tym stale spadająca masa ubojowa tuczników. Wpływa to na dalszy wzrost cen świń na większości unijnych rynków.

W ciągu ostatniego tygodnia wyraźne podwyżki cen skupu świń odnotowano na większości europejskich rynków. Mowa tu o takich państwach jak Niemcy, gdzie cena wzrosła o 3 eurocenty, Belgia (+4 eurocenty), Hiszpania (+4 eurcenty), Francja (+4 eurocenty), Holandia (+5 eurocentów).

W kilku krajach wspólnoty ceny świń utrzymują się na stałym poziomie. Mowa tu między innymi o Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.