Według niemieckiego federalnego ministerstwa rolnictwa, Komisja Europejska „zasadniczo sprawdziła” planowane etykietowanie wieprzowiny i nie wyraziła żadnych zastrzeżeń.

Projekt ustawy przewiduje ogólnoniemiecką jednolitą i obowiązkową etykietę dobrostanu zwierząt, początkowo tylko dla wieprzowiny. Hodowla i transport prosiąt i macior są wyłączone. Wieprzowina w przetworzonej żywności i gastronomii również początkowo nie ma być rejestrowana. 

Projekt spotkał się jednak z dużą krytyką. Obecnie jest przedmiotem dyskusji w niemieckim Bundestagu. Po ewentualnym przyjęciu ustawy Komisja Europejska musi ją zatwierdzić.

Jednak ustawa naruszałaby prawo UE, gdyby dyskryminowało zagranicznych producentów mięsa na rynku niemieckim. Niemieckie ministerstwo rolnictwa zwraca uwagę, że zagraniczni producenci mogą dobrowolnie oznaczać swoje produkty zgodnie z niemieckim prawem i dlatego nie są w niekorzystnej sytuacji.