W większości monitorowanych krajów ceny stabilizując się osiągnęły nowe maksimum, co jest raczej nietypowe dla tej pory roku.

Na skutek wysokich temperatur świnie rosną wolniej we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Konsekwencją tego są niższe wagi żywca rzeźnego. Liczba świń w ofercie jest niesatysfakcjonująca.

Z drugiej strony rynek jest zrównoważony w Austrii, Belgii, Holandii i Danii.

Oferowane partie świń są sprzedawane szybko. Dostawy żywca nie przekraczają możliwości przerobowych ubojni.

W Wielkiej Brytanii spadek ceny o 2 eurocenty spowodowany był spadkiem notowań funta.