Jak donosi portal Pigprogress.net, wieprzowina jest dla Ukraińców podstawowym źródłem białka, które stanowi 34% tamtejszego spożycia mięsa. Ukraińskie pogłowie świń liczy około 5,5 miliona zwierząt, z czego 65% jest trzymanych na wyspecjalizowanych fermach, reszta zaś w chowie przydomowym.

Rozpoczęta przez Rosję wojna stworzyła szereg problemów logistycznych dla komercyjnych hodowców próbujących sprzedać swoje świnie, głównie na terenach okupowanych przez Rosjan. Dużo lepiej radzą sobie gospodarstwa przydomowe, które na miejscu ubijają świnie i sprzedają lub przekazują mięso wieprzowe okolicznym mieszkańcom wsi, szkołom i armii ukraińskiej.

Najgorzej jest na wschodzie

Według Stowarzyszenia Ukraińskich Producentów Trzody Chlewnej (AUPP) w kwietniu 2022 r. 5 z 24 regionów Ukrainy, a mianowicie Donieck, Ługańsk, Charków, Chersoń i Zaporoże, było okupowanych przez Rosjan. Przed wojną produkowano tam 23% towarowej wieprzowiny na Ukrainie. Wojna spowodowała szereg problemów dla hodowców trzody chlewnej: zniszczono wiele ferm, utrudniony jest transport tuczników i dostawy paszy.

Większość ferm działa normalnie

AUPP twierdzi, że producenci trzody chlewnej w 19 z 24 regionów wznowili normalną działalność lub są w trakcie przywracania relacji sprzedawca-dostawca. Ponieważ 5 regionów Ukrainy zostało niedawno oczyszczonych z Rosjan, producenci trzody chlewnej w obwodach czernichowskim, kijowskim, mikołajowskim, sumskim i żytomierskim wracają do regularnej pracy. W rzeczywistości, według niedawnego badania AUPP przeprowadzonego wśród 70 producentów trzody chlewnej na całej Ukrainie, 70% potwierdziło, że powróciło do normalnej działalności.

Niedobór lokalnie produkowanej wieprzowiny

Od marca 2022 r. wzrost liczby ludności w zachodnich regionach Ukrainy spowodował niedobór lokalnie produkowanej wieprzowiny oraz zmusiły rzeźnie i zakłady mięsne do pracy na pełnych obrotach, w przeciwieństwie do 60-70% obciążenia pracą w okresie przedwojennym.

Oksana Yurchenko, prezes AUPP, powiedziała, że chociaż różne regiony wróciły do pełnej produkcji, nadal stoją przed pewnymi wyzwaniami:

- Hodowle trzody chlewnej w całym kraju próbują wrócić do normalnej produkcji, ale stoją przed pewnymi wyzwaniami związanymi ze sprzedażą swoich zwierząt. Jednak w zależności od regionu na Ukrainie łańcuchy żywnościowe są zerwane. Najlepsza sytuacja jest na zachodzie, ale w centralnej Ukrainie zostało zniszczonych kilka dużych i ważnych magazynów detalicznych. Na przykład w rejonie Kijowa ponad 400 000 m2 magazynów zostało zniszczonych po silnym ostrzale przez Rosjan. To około 20% pojemności magazynów sieci handlowych na Ukrainie. Dodatkowo setki supermarketów są obecnie zamykane lub niszczone, więc łańcuchy dostaw są zerwane. To właśnie widzimy w większości części Ukrainy – powiedziała prezes AUPP

AUPP obecnie stara się pomóc hodowcom trzody chlewnej poprzez pozyskiwanie i dostarczanie środków, aby ponownie uruchomić cykle produkcyjne.

- W tej chwili staramy się nieść pomoc humanitarną rolnikom znajdującym się na terenach aktywnych działań wojennych oraz w regionach, które zostały oczyszczone z wojsk rosyjskich. W ramach tej pomocy uwzględniamy nakłady, takie jak pasze i dodatki paszowe; produkty weterynaryjne, szczepionki i antybiotyki; i inne ważne dane wejściowe. Dodam, że obecnie jednym z największych wyzwań jest redystrybucja świń na terenie całej Ukrainy w celu naprawy uszkodzonych łańcuchów dostaw. Jest to obecnie jeden z naszych priorytetów jako stowarzyszenia – mówi Jurczenko.