Zakaz dotyczy zarówno żywych zwierząt, jak i wieprzowiny i jej przetworów, materiału genetycznego świń a także pasz pochodzących z terenu województwa warmińsko mazurskiego. Restrykcje nie dotyczą natomiast pasz pochodzenia zwierzęcego poddanych obróbce termicznej, karm dla zwierząt domowych a także pasz pochodzenia chemicznego.

Wprowadzony zakaz jest efektem przypadków afrykańskiego pomoru świń wśród dzików, które w ostatnich tygodniach potwierdzono na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Dotyczą one powiatu ełckiego (4 przypadki w gminie Kalinowo), a także bartoszyckiego (3 przypadki w gminie Górowo Iławieckie) i braniewskiego (1 przypadek w gminie Płoskinia).

Ukraina od lat nie może poradzić sobie z problemem afrykańskiego pomoru świń. W październiku ognisko pomoru wystąpiło w odległości zaledwie kilku kilometrów od granic kraju. W kontekście objęcia kolejnego województwa zakazem eksportu, tym bardziej zaskakuje więc fakt, że nikt nie rozważa wstrzymania importu ukraińskiego zboża do naszego kraju.