Zgodnie ze strategią spółki, do zrekonstruowanej części kompleksu zabudowań do produkcji trzody chlewnej w obwodzie dniepropietrowskim został dostarczony i zainstalowany sprzęt zakupiony od niemieckiej spółki Big Dutchman. Aby umożliwić przyjęcie zwierząt z importu, zostały oddane do eksploatacji dwa budynki o łącznej powierzchni 4 tys. m².

Do odnowionego kompleksu zabudowań przyjętych zostało 1419 macior i 47 knurów pochodzących z duńskiej hodowli. Wszystkie zwierzęta dobrze zniosły podróż i obecnie znajdują się pod opieką specjalistów duńskich i ukraińskich. Operacja ta stanowiła zakończenie pierwszego z trzech etapów dostawy zwierząt rozpłodowych od duńskiej spółki hodowlanej Breeders of Denmark.

W kompleksie w dalszym ciągu prowadzone są intensywnie prace budowlano-wykończeniowe w ramach przygotowań do przyjęcia zwierząt w ramach drugiego i trzeciego etapu dostawy.
Ponadto spółka zakończyła z powodzeniem pierwszy etap wiosennych prac polowych, realizując wczesny wysiew zbóż i roślin oleistych.

KSG Agro rozwija segment hodowli inwentarza żywego oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Suma areałów należącego do spółki wynosi 92 tys. ha.