Wzrost zysku został możliwy dzięki modernizacji produkcji i zmniejszeniu kosztów. Całkowity koszt sprzedaży za sześć miesięcy 2020 roku spadł o 39% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku (z 9,7 mln USD do 5,9 mln USD). Zarząd KSG Agro również oczekuje, że tendencja relatywnego spadku kosztów sprzedaży w kierunku przychodów będzie kontynuowana.

W rezultacie wynik EBITDA spółki wzrósł o 57% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (z 2,23 do 3,52 mln USD).

- Wzrost zysku oraz EBITDA został efektem naszych konsekwentnych działań na rzecz poprawy efektywności holdingu, — komentuje przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow. — Transformujemy się w kierunku zamkniętego cyklu hodowli trzody chlewnej i zwiększenia wartości dodanej naszej produkcji. Co więcej, oczekujemy, że zakończona w sierpniu budowa nowej tuczarni na 2340 warchlaków oraz budowa chlewni dla chowu macior, planowana do zakończenia w 2020 roku, zapewnią spółce kolejny wzrost pogłowia, wydajności oraz produkcji wieprzowiny”.

Zarząd KSG Agro kontynuuje również pracę nad restrukturyzacją zadłużenia. Na dzień 4 sierpnia 2020 r. spłacono w całości pożyczkę od Landesbank Baden-Württemberg, która była ostatnią zaległą pożyczką spółki.

Powodem nowych inwestycji w budynki inwentarskie i zwiększanie mocy produkcyjnych, jest szczególna sytuacja na ukraińskim rynku wieprzowiny. Według danych państwowej służby statystycznej Ukrainy pogłowie świń w kraju spada na około 5% rocznie, głównie w gospodarstwach domowych. Z powodu zaburzeń międzynarodowych łańcuchów dostaw spada również wolumen importu wieprzowiny. Zdaniem prezesa KSG Agro Siergieja Kasjanowa zmodernizowane obiekty pozwolą lepiej sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wysokiej jakości wieprzowinę w warunkach zwiększającej się niszy rynkowej.