W momencie odsadzenia, na prosięta jednocześnie działa kilka czynników stresogennych: brak matki, całkowite zaprzestanie pobierania mleka, zmiana otoczenia, czy obecność obcych prosiąt. Jednocześnie 4 tydzień życia – bo wtedy najczęściej dokonuje się odsadzeń to moment pokrywający się z tzw. luką immunologiczną. W tym czasie ustaje już bowiem działanie przeciwciał pobranych wraz z siarą, a odporność czynna dopiero się u prosiąt rozwija. Nie dziwi więc fakt, że okres po odsadzeniu jest jednym z najtrudniejszych momentów w całym cyklu produkcji prosiąt. Problem pogorszenia kondycji młodych zwierząt jest oczywiście złożony, i składa się na niego wiele czynników żywieniowych, organizacyjnych, jak i związanych z mikroklimatem odchowalni. Warto chwilę zastanowić się nad ostatnim z wymienionych czynników.

Parametrem, który ma ogromne znaczenie dla bezproblemowego odchowu prosiąt jest zachowanie optymalnej temperatury w odchowalni. Wymagania cieplne odsadzonych prosiąt są wyższe niż prosiąt pod koniec okresu karmienia – o ile dla 4 tygodniowych osesków optymalna temperatura wynosi około 24 ºC, tak optimum termiczne prosiąt odsadzonych wynosi około 28 stopni.  Po odsadzeniu następuje bowiem zahamowanie pobrania paszy, co wiąże się z ubytkiem tkanki tłuszczowej. Przy niższych temperaturach, dochodzić może do spadków odporności, które grożą wystąpieniem nie tylko groźnych biegunek, ale również dolegliwości ze strony układu oddechowego. Oczywiście wraz z upływem czasu, temperaturę powietrza na odchowalni należy stopniowo zmniejszać.

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem, jest zachowanie optymalnej wentylacji pomieszczeń. Jej zadaniem jest przede wszystkim usunięcie z powietrza nadmiaru odorów i pary wodnej. Gazy takie jak amoniak czy siarkowodór mogą podrażniać nabłonek dróg oddechowych co sprzyja wystąpieniu infekcji. Ponadto wymienione gazy wykazują działanie immunosupresyjne, co może prowadzić do wystąpienia zakażeń przewodu pokarmowego. Wentylacja nie może być jednak zbyt intensywna, przeciągi mogą bowiem w szybkim tempie doprowadzić do wychłodzenia organizmu prosiąt.