Lato jest trudnym okresem dla wszystkich grup świń. Wszystko przez wysokie temperatury panujące w tym okresie. Upał panujący na zewnątrz, w połączeniu z ciepłem generowanym przez organizm zwierząt sprawia, że temperatura wewnątrz obiektów inwentarskich często znacznie przekracza strefę komfortu cieplnego. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się lochy. Optymalna temperatura dla tej grupy zwierząt waha się w granicach 16 - 18⁰C. W momencie, gdy na zewnątrz temperatury wynoszą niemal dwukrotnie więcej, bez zastosowania systemów chłodzenia powietrza praktycznie nie da utrzymać się w pomieszczeniu optymalnej temperatury.

Niestety narażenie loch na działanie wysokich temperatur nie pozostaje obojętne dla wyników produkcji. Dotyczy to w szczególności loch w okresie okołoporodowym, oraz w czasie odchowu prosiąt. Wysokie temperatury na porodówce mogą wydłużać czas trwania akcji porodowej, co zwiększa ryzyko wystąpienia zakażeń dróg rodnych maciory. Jednocześnie, szczególnie u starszych zwierząt, upał na porodówce stwarza też większe ryzyko upadku lochy podczas porodu.

Wysokie temperatury na porodówkach pośrednio szkodzą również prosiętom. Oczywiście w pierwszych tygodniach ich życia, ciepło jest niezbędne dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Niestety wysokie temperatury panujące w strefie dla lochy bardzo negatywnie wpływają na jej żerność. Niskie pobranie paszy przekłada się z kolei na ograniczenie produkcji mleka: wykazano, że każdy stopień powyżej temperatury optymalnej (18⁰C) powoduje spadek produkcji mleka o 120 g/dobę. Niższe pobranie mleka to z kolei słabszy wzrost i gorsza kondycja zdrowotna prosiąt, co przekłada się na wyższą śmiertelność, i większe zróżnicowanie wagowe prosiąt w miocie.

W tej sytuacji pojawia się pytanie, co zrobić w przypadku wysokich temperatur panujących na porodówkach? Możliwości ograniczenia skutków tego zjawiska są niestety mocno ograniczone. W pierwszej kolejności należy zawalczyć o utrzymanie optymalnego pobrania paszy przez maciory. Niższą żerność zwierząt, można spróbować zrekompensować poprawą smakowitości paszy. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie niektórych dodatków paszowych (np. preparaty ziołowe), lub rezygnację z surowców niechętnie zjadanych przez świnie (np. śruty rzepakowej). W wielu chlewniach standardem jest również dodatek witaminy C wraz z wodą, która ogranicza skutki stresu cieplnego.

Jeżeli problem wysokich temperatur na porodówce pojawia się u nas regularnie, warto niestety zastanowić się nad modernizacją systemu wentylacji w obiekcie. Decyzja ta zależy jednak przede wszystkim od skali naszej produkcji.