Problem agresji wśród trzody ściśle powiązany jest z poziomem dobrostanu i warunkami mikroklimatycznymi panującymi wewnątrz obiektu. Zaobserwowano, że przypadki pogryzień dużo częściej występują w obiektach bezściołowych, oraz w chlewniach w których panuje zbyt wysoka temperatura czy wilgotność powietrza. Upały jakie panują w ostatnich dniach w naszym kraju z pewnością nie wpływają korzystnie na warunki panujące w chlewniach. Tylko duże fermy mogą pozwolić sobie na instalację systemów sterowania mikroklimatem, które pozwalają na chłodzenie powietrza wewnątrz obiektu. Drobniejsi producenci muszą zazwyczaj skoncentrować się na redukcji skutków występowania stresu cieplnego. Wysokie temperatury wewnątrz chlewni często idą w parze z wysoką wilgotnością powietrza i wysokim stężeniem amoniaku. W takich warunkach wzrasta prawdopodobieństwo występowania przypadków agresji wśród zwierząt. Przypadki takie generować mogą ogromne straty, będące następstwem kosztów opieki weterynaryjnej, pogorszenia wykorzystania paszy a nierzadko również padnięć zwierząt. Jeżeli zatem nie mamy możliwości sterowania temperaturą w obiekcie zróbmy wszystko aby ograniczyć ryzyko wystąpienia przypadków agresji wśród świń.


Przede wszystkim należy przestrzegać zalecanej obsady zwierząt, oraz zapewnić im swobodny dostęp do poideł i karmników. To nadmierne zagęszczenie świń, połączone z silną konkurencją o dostęp do pokarmu i wody jest jedną z ważniejszych przyczyn występowania agresji wśród świń. Kojce powinny być wyposażone w poidła automatyczne tak aby zwierzęta mogły pobrać tyle wody ile potrzebują – umożliwi to oddanie części ciepła do otoczenia. Przypadki pogryzień mogą być również następstwem błędów żywieniowych: przypuszcza się że sprzyjają im niedobory białka, złe zbilansowanie aminokwasów, zbyt mało włókna składzie mieszanki czy braki pewnych składników mineralnych. Zadbajmy więc o to, by zwierzęta były żywione mieszanką zapewniającą pokrycie ich potrzeb pokarmowych.


Dobrym rozwiązaniem jest również stosowanie różnego rodzaju zabawek dla trzody. Nie eliminują one może źródła problemu, jednak skutecznie skupiają na sobie zainteresowanie zwierząt dzięki czemu ograniczone zostają przypadki pogryzień.