Umowa na łączną kwotę 30,672 mln USD zawiera opcję powiększenia wartości zamówienia o 25 proc. do końca września br. Zlecenie będzie realizowane w czwartym kwartale 2015 r. i pierwszym kwartale 2016 r. Umowa z ESC to już drugi afrykański kontrakt dla Ursusa. „Jest to efekt wygranego przetargu, w którym oferta techniczna i finansowa spółki uzyskała najwyższą ocenę deklasując innych oferentów”, podają przedstawiciele firmy.

- Ursus to jedyny polski producent ciągników, który wspiera mechanizację rolnictwa w Afryce. Cieszymy się z kolejnego kontraktu, bo on ugruntowuje naszą pozycję jako partnera dla afrykańskich przedsiębiorców. Wygrana w tym przetargu to także dowód, że polska marka może z sukcesem konkurować na rynku międzynarodowym – podkreśla Karol Zarajczyk, prezes zarządu Ursus S.A.

W ramach kontraktu, spółka dostarczy w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r. 174 ciągniki oraz 390 przyczep, a także zapewni dostawę części zamiennych do tych maszyn. Łączna wartość umowy ze spółką Ethiopian Sugar Corporation na dzień jej zawarcia wynosi 30,672 mln USD z opcją powiększenia wartości zamówienia o 25 proc. do końca września br. Płatność z tytułu umowy będzie zrealizowana w formie 40 proc. zaliczki tj. 12,268 mlnUSD przed rozpoczęciem dostaw i pozostałe 60 proc. w trzech partiach w toku realizacji projektu.

Jak podaje producent, etiopski kontrakt Ursusa, to zasługa programu rządowego Go Africa promującego polskie przedsiębiorstwa na kontynencie afrykańskim. Podpisanie kontraktu to wynik dwustronnej umowy rządu polskiego i etiopskiego.

Umowa zawarta z Sugar Corporation jest drugim kontraktem Ursusa w Etiopii. W 2013 r. spółka podpisała umowę z etiopską spółką METEC na dostawę ciągników, wyposażenie centrów serwisowych w Etiopii oraz dostawę części zamiennych.

W ramach realizacji kontraktu, 12 maja br. w mieście Adama uruchomiono montownię ciągników Ursus. Zatrudnieni tam miejscowi pracownicy zostali przeszkoleni przez polskich inżynierów i techników.

W planach Ursusa jest ekspansja na kolejne rynki afrykańskie, gdzie obserwowany jest popyt na produkty dla rolników. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w Angoli, Tanzanii i Nigerii. W ciągu najbliższej dekady średnie tempo wzrostu krajów afrykańskich ma przekroczyć nawet 7 proc. rocznie.

Wierzymy, że obecnie realizowane kontrakty ułatwią rozmowy z kolejnymi partnerami, ponieważ Etiopia jest punktem odniesienia dla innych krajów Afryki. Na poziomie rządowym obserwujemy coraz większe zainteresowanie produktami Ursusa w krajach afrykańskich, których przedsiębiorcy znają i cenią tę markę. Ciągniki Ursus powstają na sprawdzonych podzespołach, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować wysoką jakość i żywotność produktu w dobrej cenie. Mamy nadzieję, że przyczółek, który zbudowaliśmy w Etiopii, otworzy drogę do dalszej ekspansji w Afryce i zapewni dynamiczny rozwój firmy na najbliższe 2-3 lata – dodaje prezes Zarajczyk.

W czerwcu br. podczas 25. Szczytu Unii Afrykańskiej w Johannesburgu (RPA) rozpoczęła się kampania Unii Afrykańskiej na rzecz mechanizacji rolnictwa.