Jak czytamy w ostatnim wydaniu Agro Nawiggatora PKO Banku Polskiego amerykańska produkcja wieprzowiny w kwietniu zmniejszyła się o 10% r/r, po ok. 12-proc. wzroście w marcu.

Wówczas to był dopiero początek kryzysu spowodowanego wybuchem epidemii COVID-19 w USA. Wraz z upływem dni docierały kolejne doniesienia o zamykaniu kluczowych zakładów mięsnych z powodu wystąpienia choroby wśród pracowników. Swoje oddziały zamykał m.in. Smithfield, JBS czy Tyson.

Problemy przetwórstwa mięsnego w USA, związane z koronawirusem w zakładach ubojowych, czyli zaburzony łańcuch dostaw, brak możliwości sprzedaży zwierząt, spowodowały z jednej strony spadki cen skupu trzody chlewnej, zaś z drugiej strony podwyżki cen detalicznych mięsa wieprzowego w tym kraju.

Jak wyjaśnia Mariusz Dziwulski w najnowszym biuletynie PKO BP - Według USDA w kwietniu mięso wieprzowe w detalu zdrożało o 2,8% r/r, natomiast ceny świń w USA (CWE) w kwietniu obniżyły się o ok. 50%. W maju spadek cen świń pogłębił się do -53% rok do roku.

Eksport wieprzowiny z USA

Pandemia nie zaburzyła jednak handlu wieprzowiną poza USA. - Zmniejszony wolumen produkcji nie spowodował istotnego wyhamowania tempa wzrostu amerykańskiego eksportu wieprzowiny. Z danych USDA wynika, że w kwietniu i maju (1-21 maja, dane tygodniowe) wzrósł odpowiednio 28 r/r i 49% r/r. Istotnie wzrastał amerykański eksport do Chin (+382% r/r i +261% r/r), co świadczy o utrzymaniu wysokiego popytu na mięso w tym kraju.

To tylko potwierdza, że rynek trzody w Chinach wciąż znajduje się pod negatywnym oddziaływaniem ASF. - Z doniesień Reuters wynika, że chiński import wieprzowiny w kwietniu zwiększył się o 170% r/r, do rekordowego poziomu 400 tys. t. Od początku roku Chiny zaimportowały 1,35 mln t wieprzowiny (+170% r/r). W warunkach światowej pandemii koronawirusa popyt w Chinach może przełożyć się na większy import mięsa z Europy. Notowane wzrosty cen wieprzowiny w USA oraz nasilenie konfliktu na linii USA-Chiny osłabić mogą w kolejnych miesiącach zakupy na rynku amerykańskim. Możliwe jest również obniżenie dynamiki brazylijskiego eksportu wieprzowiny z uwagi na pojawiające się ogniska COVID-19 w brazylijskich zakładach mięsnych, które stanowią zagrożenie dla produkcji mięsa w tym kraju. Przy powolnym odmrażaniu sektora HoReCa prawdopodobieństwo utrzymania wysokich cen świń (po spadkach w kwietniu i w maju) wzrasta, niemniej gorsza sytuacja ekonomiczna konsumentów może oddziaływać w kierunku spadku konsumpcji mięsa czerwonego w UE – tłumaczy Dziwulski.

Widok lokalizacji zakładów mięsnych w USA. fot. story.mapme.com
Widok lokalizacji zakładów mięsnych w USA. fot. story.mapme.com

Według USDA zakłady przetwórstwa i uboju drobiu, świń i bydła praktycznie powróciły już do swoich możliwości produkcyjnych sprzed pandemii. Aktualnie jest to ok. 95 proc. mocy produkcyjnych w stosunku do tego samego okresu w 2019 r.