Od 2018 roku w USA toczy się spór prawny dotyczący hodowli trzody chlewnej. W tym czasie wyborcy z Kalifornii przeprowadzili referendum w sprawie zakazu sprzedaży  wieprzowiny ze świń, które nie były hodowane zgodnie ze standardami kalifornijskimi. Obejmuje to również zwierzęta hodowane poza Kalifornią.

W rezultacie National Porc Producer Council (NPPC) i American Farm Bureau Federation (AFBF) wspólnie złożyły pozew przeciwko stanowi Kalifornia. Ustawą ich zdaniem narusza między innymi wolność handlu – zarówno międzypaństwowego, jak i międzynarodowego.

Amerykańscy hodowcy trzody chlewnej uważają, że standardy hodowli zwierząt w Kalifornii są arbitralne. Brakuje im jakichkolwiek podstaw naukowych, technicznych czy rolniczych. Na przykład w referendum ustalono minimalną powierzchnię do hodowli świń i macior na 2,2 m². Jednak obecnie norma prawna w USA wynosi od 1,3 do 1,9 m².

Hodowcy uważają, że jedyne, co można osiągnąć, to szkody ekonomiczne dla amerykańskich hodowców trzody chlewnej i konsumentów. Według NPPC 40 mln Kalifornijczyków spożywa około 15 procent wieprzowiny w USA. Importowana spoza stanu wieprzowina stanowi 99,9 proc.