Według najnowszych danych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) oraz Federacji Eksportu Mięsa USA (USMEF) eksport wieprzowiny z USA wyniósł we wrześniu br. 222 202 ton, co oznacza wzrost o 1 proc. Wartość eksportu wzrosła o 9 proc. do 664,8 mln dolarów, czyli najwyższego poziomu od czerwca 2021 roku.

W ostatnim czasie USA musiały zmagać się ze znacznym spadkiem wolumenu sprzedaży i spadającymi przychodami z eksportu. Do września eksport wieprzowiny wyniósł 1,94 mln ton, co oznacza spadek o 13 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Głównym odbiorcą pozostaje Meksyk

Meksyk pozostaje głównym odbiorcą amerykańskiej wieprzowiny, chociaż jej eksport spadł po raz pierwszy od początku 2021 roku. We wrześniu do Meksyku wyeksportowano łącznie 76 084 ton mięsa wieprzowego, a w pierwszych trzech kwartałach tego roku eksport wyniósł rekordowe 696 802 tony.

Eksport do Japonii, Korei Południowej i Chin ponownie rośnie

Z drugiej strony amerykańscy eksporterzy wieprzowiny odczuli ożywienie w eksporcie do Japonii i Korei Południowej. Eksport do Japonii wzrósł o 7 proc. do 31 008 ton w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Mimo to sprzedaż od stycznia do września w ilości 276 294 ton nie mogła osiągnąć wolumenu z analogicznego okresu roku poprzedniego i spadła o 8 proc.

Eksport wieprzowiny do Korei Południowej wzrósł we wrześniu nawet o 40 proc. W rezultacie łączny wolumen wzrósł od stycznia do września do 132 971 ton, czyli o 4 proc. w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2021 r.

Popyt ze strony Chin, w tym z Hongkongu, na amerykańską wieprzowinę, który znacznie spadł od początku roku, powoli znów rośnie. Wrześniowy eksport do Chin wyniósł 51 036 ton, co oznacza wzrost o 12 proc. rok do roku. Jednak od stycznia do września całkowity eksport do Chin/Hongkongu był nadal o 40 proc. niższy od wartości z poprzedniego roku i wyniósł 374 458 ton.