Prognoza produkcji nieznacznie w górę

W kwartalnym raporcie o sytuacji na rynku światowym USDA zrewidowało swoje szacunki światowej produkcji wieprzowiny na 2023 r. nieznacznie w górę w stosunku do szacunku styczniowego. Aktualna prognoza na bieżący rok z ok. 114,3 mln ton wieprzowiny jest mniej więcej taka sama jak ilość wyprodukowana w 2022 roku. Według ekspertów USDA, produkcja w Chinach, najważniejszym pod względem wolumenu kraju, powinna pozostać stabilna na poziomie około 55,5 mln ton. W USA, Rosji, Wietnamie i Brazylii można spodziewać się niewielkich wzrostów produkcji w porównaniu z poprzednim rokiem, podczas gdy produkcja w UE ma spaść o 3,2 proc. do 21,8 mln ton. Oznacza to, że ocena produkcji w UE przez USDA jest nieco bardziej optymistyczna niż prognoza Komisji Europejskiej, która przewidywała dla UE spadek o 5,1 proc.

Oczekiwany dalszy spadek eksportu z UE

Według USDA, handel zagraniczny wieprzowiną w bieżącym roku powinien nadal spadać. Oczekuje się, że światowy eksport wieprzowiny wyniesie około 10,6 mln ton, czyli o około 3 proc. mniej niż w poprzednim roku. Ze względu na słabą konkurencyjność spowodowaną relatywnie wysokimi cenami i kosztami, USDA spodziewa się spadku unijnego eksportu o ponad 10 proc. do 3,8 mln ton. Zdaniem amerykańskich ekspertów nie powinno to wynikać wyłącznie z większego eksportu z innych krajów, m.in. Brazylii W przypadku Brazylii przewiduje się wzrost eksportu o około 5 proc. do około 1,4 mln ton ze względu na większe dostawy do Chile i Chin. Zapotrzebowanie Chin na import w 2023 r. szacuje się na 2,2 mln ton, czyli mniej więcej tyle samo, co w 2022 r. W 2021 roku było to 4,3 mln ton, a w 2020 roku nawet 5,3 mln ton.