Jednym z elementów panelu dla producentów trzody chlewnej odbywającego się w ramach konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” było wystąpienie Jarosława Iwaniuka z firmy Agrolok. W krótkiej prezentacji omówił on znaczenie uszlachetniania białka roślinnego w żywieniu trzody chlewnej. Jak podkreślał, dążenie do optymalizacji żywienia stada ma szczególne znaczenie w okresie obserwowanego obecnie kryzysu:

- Spośród trzech najważniejszych filarów produkcji żywca wieprzowego - genetyki, infrastruktury i żywienia, kluczowe znaczenie ma właśnie to ostatnie. Poprzez racjonalne żywienie możemy osiągnąć na produkcji oczekiwany zysk, a w momentach załamania rynku ograniczyć choćby straty. Fakt ten nie powinien dziwić, w końcu w zależności od systemu chowu koszt żywienia stanowi od 60 do 80 proc. wszystkich nakładów poniesionych na wyprodukowanie tucznika. Chcąc zachować wysokie parametry produkcji niezbędna jest wysoka jakość komponentów stosowanych w produkcji paszy – tłumaczył w czasie spotkania Jarosław Iwaniuk.

W dalszej części swojego wystąpienia prelegent odniósł się do korzyści wynikających z uszlachetniania źródeł białka roślinnego:

- Aby zagwarantować dobre wykorzystanie paszy i wysoki status zdrowotny zwierząt, a co za tym idzie pełne wykorzystanie potencjału genetycznego tkwiącego w zwierzętach, niezbędna jest odpowiednio wysoka koncentracja składników odżywczych w paszy, ale również ich wysoka strawność i przyswajalność. Takie właściwości posiadają właśnie komponenty uszlachetnione. Obróbce najczęściej poddaje się surowce wysokobiałkowe. W naszej firmie zainwestowaliśmy w nowoczesne technologie obróbki hydrobarotermicznej która gwarantuje poprawę przyswajalności białka przy jednoczesnym ograniczeniu aktywności związków antyżywieniowych. Wszystkie procesy ukierunkowane są na utrzymanie jak najwyższej jakości białka. Wysoka temperatura inaktywuje większość związków antyżywieniowych, co ma szczególne znaczenie w przypadku nasion soi. Co ważne, wszystkie surowce wykorzystywane w zakładzie pochodzą z roślin nie poddanych modyfikacjom genetycznym – tłumaczył specjalista.

Jak dodał, roczne moce przerobowe Zakładu Uszlachetniania Białka Roslinnego firmy Agrolok to 200 tys. ton.