Kompartment to nowe pojęcie, które w środowisku producentów trzody chlewnej budzi mieszane uczucia. Na dzień dzisiejszy wiemy, że  jest to dopiero pomysł, który kiełkuje w środowisku branży mięsnej. Na razie nie wiadomo kto byłby odpowiedzialny za przygotowanie przepisów i wytycznych, a tym bardziej kiedy miałyby one powstać.

Przypomnijmy, że za kompartment należy rozumieć:  jeden lub więcej obiektów ze zwierzętami tego samego gatunku, wolnymi od określonego drobnoustroju i objętymi wspólnym systemem bioasekuracji. W przypadku produkcji trzody chlewnej kompartment miałby być wolny od afrykańskiego pomoru świń. 

Jak mówi Krzysztof Jażdżewski Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii - docierają do nas głosy na temat  propozycji kompartmentalizacji gospodarstw trzody chlewnej. Jednak samo zagadnienie jest dyskutowane wyłącznie na poziomie branży mięsnej. Nie prowadzimy na razie zaawansowanych prac w Głównym Inspektoracie Weterynarii w zakresie przygotowywania przepisów, czy też wytycznych dla kompartmentalizacji gospodarstw trzody chlewnej.

Doktor Jażdżewski zwraca też uwagę, że realizacja kompartmentu to byłoby poważne przedsięwzięcie, angażujące wiele struktur i podmiotów z rynku produkcji mięsa -  Realizacja kompartmentu nie jest prosta, do tego projektu musiałyby się przyłączyć nie tylko gospodarstwa ale i zakłady mięsne, wytwórnie pasz czy zakłady utylizacyjne. Samo utrzymanie kompartmentu  również jest trudnym zadaniem wymaga powtarzalności procedur na najwyższym poziomie. Obliguje do restrykcyjnego przestrzegania założonych wytycznych i na pewno łączyłby się z dodatkową ilością pracy i dokumentacji. Kompartment na pewno nie będzie wprowadzony z dnia na dzień. Po ewentualnym przygotowaniu przepisów, konieczne byłoby przeprowadzenie programu pilotażowego, potwierdzającego skuteczność i bezpieczeństwo działania takiego projektu.

W dyskusji nad programem pojawiają się głosy, że przed wdrożeniem kompartmentu będzie trzeba skategoryzować wszystkie gospodarstwa trzody chlewnej w kraju pod względem bioasekuracji. Jednak Krzysztof Jażdżewski wyjaśnia, że kategoryzacja nie jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia kompartmentu.

- Do powstania regulacji dotyczących kompartmentu nie jest wymagane skategoryzowanie gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Wprowadzenie kategoryzacji gospodarstw jedynie dla celów statystycznych nie jest uzasadnione. Dopiero jeśli będzie mogło być przypisane jakiemuś celowi np. umożliwieniu wysyłki mięsa wieprzowego z gospodarstw tylko o najwyższym standardzie bioasekuracji na wszystkie rynki świata, to wówczas takie działanie byłoby uzasadnione. Najpierw powinny być określone standardy dla poszczególnych kategorii, a następnie wszystkie gospodarstwa powinny być skontrolowane. Nie jest to działanie, które można byłoby szybko przeprowadzić – mówi Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

Czytaj więcej na temat kompartmentu>>>>>>

>>>>Kompartment receptą na produkcję świń w strefach z ASF