To już piąte ognisko afrykańskiego pomoru świń w Polsce od początku 2018 r. Tym razem choroba dotknęła gospodarstwo położone w gminie Nasielsk, gdzie utrzymywanych było 28 świń.

109. ognisko stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 16 maja 2018 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Gospodarstwo położone jest w obszarze dodanym do części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE (tj. obszar objęty ograniczeniami), zgodnie z głosowaniem podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 19 kwietnia 2018 r. W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Poprzednie, 108. ognisko wystąpiło pod koniec lutego w gm. Jabłoń, w woj. lubelskim.