W piśmie wystosowanym przez zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, przedstawiciele organizacji zgłaszają swoje uwagi co do projektu budowy tzw. zapory na wschodniej granicy naszego kraju, której zadaniem byłoby powstrzymanie migracji chorych dzików z terytorium naszych wschodnich sąsiadów. Jak podkreślają przedstawiciele organizacji, pomysł budowy zapory zgłaszany był przez samorząd rolniczy już w 2012 roku, czyli w momencie pojawienia się afrykańskiego pomoru świń w zachodniej części Białorusi. Jak podkreślają przedstawiciele rady, decyzję o powstaniu inwestycji podjęto kilka lat za późno. Niemniej jednak biorąc pod uwagę fakt, że na Białorusi i Ukrainie działania na rzecz walki z ASF wciąż są niewystarczające, ogrodzenie w znacznym stopniu powstrzyma migracje zarażonych dzików na teren naszego kraju.

Niemniej jednak samorząd rolniczy zwrócił uwagę na kilka wątpliwości obecnych w projekcie ustawy. Jedną z nich jest termin rozpoczęcia inwestycji, oraz okres jej trwania. Założono, że budowa ogrodzenia ruszy w grudniu b.r., i będzie rozłożona na trzy lata. Mając na uwadze tempo w jakim afrykański pomór świń szerzy się w naszym kraju, ogrodzenie powinno zostać wykonane jak najszybciej i bez zbędnej zwłoki. Aby program był skuteczny, musi być w całości wdrożony w tym roku, a kolejne lata poświęcić należy wyłącznie na konserwację czy naprawy zapory.

Kolejna uwaga KRIR dotyczy instytucji nadzorującej wykonanie inwestycji. Zdaniem członków rady, nad przebiegiem budowy ogrodzenia powinno czuwać również Ministerstwo Środowiska i ewentualnie Ministerstwo Obrony Narodowej. MŚ jest bezpośrednim zwierzchnikiem Lasów Państwowych, które posiadają kadrę doświadczoną w budowie podobnych obiektów.

Jak podają przedstawiciele samorządu rolniczego, wskazane jest również, aby ogrodzenie było umocowane do podłoża w sposób trwały, co zapobiec ma podkopywaniu przez zwierzynę.

Zdaniem KRIR, projekt ustawy należy również uzupełnić o:

  • dodanie przepisów zapisów zabezpieczających rolników posiadających zobowiązania rolnośrodowiskowe, rolnośrodowiskowo-klimatyczne, ekologiczne oraz inne zobowiązania wobec ARiMR wynikające z PROW, aby w wyniku zmniejszenia powierzchni gospodarstw nie zostały naliczone sankcje lub nie nastąpiło wstrzymanie płatności lub zwrot uzyskanego dofinansowania;
  • określenie podmiotu, sposobu naliczania i terminu wypłaty odszkodowania za utracone korzyści i płody rolne w przypadku wykorzystania nieruchomości na prace czasowe podczas budowy i napraw bieżących ogrodzenia (składowanie mat. budowlanych, dojazd do placu budowy, park maszynowy).