Po kilkutygodniowym okresie stabilizacji na niemiecką giełdę powrócił niestety trend spadkowy. Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem cen o 6 eurocentów. Oznacza to, że przynajmniej do najbliższej środy w Niemczech obowiązywać będzie stawka bazowa na poziomie 1,42 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. Tym samym ceny tuczników powróciły do poziomu sprzed majowych podwyżek cen. 

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z dnia dzisiejszego - 4,58 zł) niemieckie tuczniki kosztują obecnie średnio 6,50 zł netto za kilogram.

W krajowych skupach jeszcze przed dzisiejszymi korektami w Niemczech ceny znajdowały się na wyraźnie niższym poziomie: na początku tygodnia za tuczniki w klasie E krajowe skupy oferowały przeciętnie 6,17 zł netto za kilogram, zaś tuczniki w wadze żywej wyceniano przeciętnie na 4,75 zł netto za kilogram. 

Sprawdź aktualne notowania cen tuczników