Spółka zależna Vion „Der Grüne Weg” rozpoczęła tworzenie w pełni niemieckiej sieci ekologicznej wieprzowiny.

De Groene Weg B.V., część Vion Food Group jest od lat największym dostawcą mięsa ekologicznego w Holandii i partnerem dla niemieckiego handlu i przemysłu przetwórczego. Wraz ze spółką zależną Der Grüne Weg GmbH, z siedzibą w Emstek w Oldenburgu, firma realizuje obecnie podejście zorientowane na popyt, zamknięte ekologiczne łańcuchy dostaw mięsa, które są unikalne dla Niemiec.

Nowa ekologiczna sieć wieprzowiny rozpoczęła się od świń z Turyngii

Dzięki rozpoczętemu przetwórstwu wieprzowiny z Turyngii „Der Grüne Weg" oficjalnie uruchomiła w Niemczech swoją pierwszą ekologiczną sieć wieprzowiny. Według Vion, dzięki ofercie ekologicznej wieprzowiny pochodzenia niemieckiego, firma może teraz również osiągnąć preferencja  wśród konsumentów niemieckich, co oznacza, że ​​zwierzęta rodzą się, są hodowane, tuczone, ubijane i przetwarzane w Niemczech – w segmencie ekologicznym.

Celem jest dalsza ekspansja i promocja rynku produktów ekologicznych również w Niemczech. Oznacza to jednak również przyjmowanie nowych uczestników rynku do łańcucha tylko wtedy, gdy istnieje wystarczający popyt. Czas przejścia z konwencjonalnej hodowli trzody chlewnej na rolnictwo ekologiczne wynosi około dwóch lat.

 

 

Vion oferuje niezawodność w konwersji, cenie i gwarantowanym zakupie

Niemieckich hodowców trzody chlewnej we współpracy z „Der Grüne Weg” obowiązują te same warunki, co holenderskich hodowców trzody chlewnej. Na przykład zamiast zwykłego tygodniowego ustalania cen firma oferuje system, w którym cena trzody chlewnej jest ustalana czterokrotnie rocznie na podstawie rozwoju cen rynkowych i kosztów.

Według Vion, niemieccy rolnicy  będą korzystać również z gwarancji zakupu i umowy na czas nieokreślony. Warunki te zapewniłyby hodowcom trzody chlewnej bezpieczeństwo i stabilność planowania, których potrzebują, aby dalej rozwijać swoje gospodarstwa ekologiczne. Kolejną zaletą dla rolników jest to, że konwersja może odbywać się stopniowo. Oznacza to mniejsze ryzyko, lepsze bezpieczeństwo planowania i możliwe do opanowania nakłady pracy.