Dane ARiMR z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt za 2014 r. dotyczące wwozu świń z UE (do tuczu lub bezpośrednio do ubojni wskazują, że na teren Polski przywieziono 4 512 881 świń do dalszego chowu. Z tego aż 3 761 106 było sprowadzonych z Danii.

To co jest ciekawe są przywożone również zwierzęta bezpośrednio kierowane na ubój. W 2014 r. zaimportowano w ten sposób 1 002 888. Większość z nich, czyli 779 973 pochodziła z Niemiec. W tym przypadku świnie zostały ubite po wwozie do Polski.

Zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt posiadacz świń jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura ARiMR przywóz zwierząt.
W przypadku przywozu z krajów członkowskich, właściciel świń jest zobowiązany zgłosić to kierownikowi biura ARIMR w terminie 7 dni od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia a jego uboju dokona się w terminie 30 dni.

Posiadacz świń, która są przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego i które pozostaje na terytorium Unii Europejskiej, jest obowiązany oznakować to zwierzę i fakt oznakowania oraz wwozu tego zwierzęcia zgłosić kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej, nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę gospodarstwa przeznaczenia, chyba że miejscem jego przeznaczenia jest rzeźnia, a uboju tego zwierzęcia dokona się w terminie 30 dni.