Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku po raz pierwszy od sześciu lat spadło krajowe spożycie mięsa drobiowego. W 2015 roku wyniosło ono 27,1 kg na jednego mieszkańca, będąc przy tym o 3,8 proc. niższe niż w rok wcześniej. Spadek spożycia mięsa drobiowego był konsekwencją dość wyraźnego wzrostu spożycia wieprzowiny jaki odnotowano w tym okresie. W 2015 roku statystyczny Polak spożył 41,4 kg wieprzowiny, co jest wynikiem o 5,9 proc. wyższym niż w 2014 roku.

Tak znaczący wzrost spożycia wieprzowiny jest prawdopodobnie efektem dość niskich cen tego gatunku mięsa, jakie obowiązywały w ubiegłym roku. Zdaniem analityków banku Credit Agricole, podwyżki cen wieprzowiny jakie nastąpiły w tym roku pozwalają sądzić, że zjawisko to miało jedynie przejściowy charakter. Spożycie mięsa drobiowego będzie prawdopodobnie w najbliższym czasie wzrastać także ze względu na zmianę preferencji konsumentów, którzy coraz częściej przedkładają mięso białe nad czerwone.

Warto też zwrócić uwagę na znaczny spadek spożycia wołowiny: w 2015 roku był on aż o 25 proc. niższy niż rok wcześniej. Statystyczny Polak spożył w tym okresie zaledwie 1,2 kg mięsa wołowiny, co sprawia, że znaczenie tego gatunku mięsa staje się coraz bardziej marginalne.