Przypomnijmy, że według ostatnich danych GUS o pogłowiu świń z czerwca 2018 r., jego stan oszacowano na 11, 8 mln sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,2 proc., a w porównaniu z liczebnością stada świń w marcu 2018 r. pogłowie było niższe o 164,7 tys. sztuk, tj. o 1,4%.

Jak powiedział prof. Andrzej Kowalski Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, podczas Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w grudniu 2018 r. pogłowie trzody może być o ok. 1 % niższe niż rok wcześniej, a w czerwcu 2019 r. o 4-5% mniejsze niż w czerwcu 2018 r.

Tutaj warto zauważyć, to co dzieje się na rynku UE. Ostatnie badania pogłowia także wskazują na możliwy spadek produkcji w Unii Europejskiej w kolejnym roku.

- W połowie 2018 r., spośród dużych producentów trzody w EU-28, jedynie w Danii i we Włoszech liczba loch była większa niż rok wcześniej W większości krajów spadek został odnotowany zarówno w relacji rocznej, jak i w porównaniu do badania z grudnia 2017 r. Co istotne, warunki rynkowe w drugiej połowie bieżącego roku były jeszcze mniej korzystne dla rolników. Spadek cen żywca oraz wzrost cen zbóż paszowych spowodowały pogorszenie się opłacalności chowu. Prawdopodobnie, pogłowie loch dalej będzie się zmniejszać, co przełoży się z czasem na spadek pogłowia w innych grupach technologicznych – mówi serwisowi farmer.pl Grzegorz Rykaczewski analityk sektora rolno-spożywczego Santander Bank Polska.

To, czy malejący stan pogłowia trzody chlewnej w kraju i UE pozwoli na wzmocnienie cen skupu trzody chlewnej, dzisiaj nie jest już takie oczywiste. Dużo zależy od tego, jak będzie wyglądał scenariusz szerzenia się ASF nie tylko w Polsce ale i w Unii Europejskiej. Jeśli choroba pojawi się na nowych terenach UE, w tym u czołowych producentów, to będzie oznaczało kolejne ograniczenia w eksporcie poza granice Wspólnoty. Brak wdrażania rozwiązań dla nowych sytuacji kryzysowych, które mogą mieć miejsce w związku z ASF, wzbudza wyłącznie jeszcze większą niepewność co do przyszłości sektora chowu świń w Polsce.

Więcej o skutkach pojawienia się wirusa ASF Niemczech na branżę wieprzowiny w UE oraz działaniach, które mogłyby złagodzić konsekwencje kryzysu >>>>>

UE ma niewiele czasu aby przygotować się na ASF w Niemczech

Więcej o prognozie cen wieprzowiny>>>>>>

Producentów tuczników czeka jeszcze przynajmniej kilka trudnych miesięcy