Najszybciej ewoluuje hodowla świń, a wynika to z ogromnego zainteresowania konsumentów ekologiczną wieprzowiną. Dużą popularnością cieszy się również ekologiczna hodowla owiec. Ekologicznym certyfikatem opatrzonych jest obecnie 887 tysięcy sztuk tych zwierząt, czyli o 5 procent więcej niż w poprzednim roku. Spory wzrost odnotowano także w przypadku hodowli drobiu ekologicznego - o 8,5% do nieco ponad 3 milionów sztuk.

Jak pokazują dane, w 2017 liczba ekologicznej trzody chlewnej wzrosła w całej Wielkiej Brytanii niemal dwukrotnie z 31 do 59 tysięcy sztuk.  Eksperci twierdzą, że w najbliższym czasie rozwój zdrowej żywności osiągnie jeszcze wyższą dynamikę: - Dotarliśmy do szczególnego momentu. Ekologia wciąż jest niszowa, ale stała się na tyle opłacalna, że rolnik z góry wie, że na niej nie straci. Zapotrzebowanie na produkty bio jest tak duże, że musimy posiłkować się produktami z zagranicy. Wiele z nich pochodzi z Polski - przyznaje Matthew McConnor, który jest jednym z największych producentów ekologicznych na Wyspach.

Obecnie rolnictwem ekologicznym zajmuje się blisko 6600 producentów. Każdy z nich, podobnie jak w Polsce, jest kontrolowany przez centrum certyfikujące. Największą grupę rolników bio stanowią producenci zbóż, bo aż 64 procent wszystkich rolników ekologicznych.

Jak sytuacja wygląda w Polsce?

Według danych Głównego Inspektoratu Jakości Rolno-Spożywczej za 2016 roku, na krajowym rynku działa 23 375 tysiące producentów ekologicznych. Najwięcej jest ich w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i zachodniopomorskim. Mimo wzrostu liczby producentów eko, powierzchnia ekologicznych użytków rolnych jest najmniejsza od 6 lat. W 2016 r. wyniosła prawie 536,6 tys. ha, w 2015 r. - 580,7 tys. ha. Największa powierzchnia użytków ekologicznych była w 2013 roku.
Dane pokazują, że w ostatnich latach największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych stanowiły rośliny na paszę, łąki i pastwiska oraz zboża. W 2015 roku było to ponad 80 procent a w 2016 roku 76,7 proc.  Nieznane są jeszcze dane za ubiegły rok, pojawią się one za kilka miesięcy.

>>> Czytaj także: Ekologiczny i nowoczesny chów świń - zobacz jak to robią Niemcy