Oficjalne stanowisko POLSUS-a mówi, że przeprowadzanie chirurgicznej kastracji w przedłużonym znieczuleniu jest możliwe do wdrożenia, jednak trudno będzie zastosować w praktyce zaprzestanie przeprowadzania chirurgicznej kastracji, która miałaby obowiązywać od 2018 roku. Głównym powodem jest to, że nie ma obecnie skutecznej metody, która eliminowałaby zapach knura z wieprzowiny. W naszych warunkach konsumenci nie byliby w stanie zaakceptować takiego mięsa - mówi dr inż. Katarzyna Skrzymowska, delegat POLSUS-a na spotkaniu w Brukseli.

Należy również pamiętać, że koszty zaniechania chirurgicznej kastracji będą prawdopodobnie przeniesione na producentów trzody chlewnej. Na spotkaniu w Brukseli został przedstawiony przykład Holandii, która założyła specjalny fundusz na rzecz przeprowadzania chirurgicznej kastracji prosiąt w przedłużonym znieczuleniu. Producenci trzody byli zobowiązani do wpłacania pieniędzy na rzecz funduszu. Następnie z zebranego kapitału zostały zakupione aparaty do przeprowadzania tego zabiegu w znieczuleniu. Koszt takiego urządzenia to ok. 1000 euro. Holandia zamierza wcześniej wprowadzić zaprzestanie kastracji chirurgicznej, bo już w 2015 roku. Jeżeli poszlibyśmy ich śladem, to w 2018 roku te aparaty stałyby się już bezużyteczne - na rzecz wprowadzenia metod alternatywnych i zaniechania zabiegów chirurgicznych. Między innymi z tego powodu mogłyby powstać komplikacje we wprowadzeniu całkowitego zakazu kastrowania - komentuje dr inż. Katarzyna Skrzymowska.

Dobrowolna deklaracja, która stanowi otwarte zaproszenie do przyłączenia się do opisanej dobrowolnej inicjatywy, skierowana jest do wszystkich podmiotów europejskiego sektora trzody chlewnej i sprzedawców detalicznych. W swoich założeniach przewiduje, że w celu zaprzestania kastracji chirurgicznej zostaną udostępnione i wdrożone następujące środki:
- wzajemnie uznawane metody oceny zapachu knura;
- uznane w Europie metody referencyjne pomiarów każdego ze związków odpowiedzialnych za powstawanie zapachu knura;
- metody szybkiego wykrywania zapachu knura w rzeźniach;
- zmniejszanie ilości związków wywołujących zapach knura poprzez właściwą hodowlę lub zarządzanie hodowlą świń oraz odpowiednie ich karmienie;
- systemy produkcji i zarządzanie niekastrowanymi samcami podczas chowu, transportu i uboju, w celu zminimalizowania zachowań seksualnych i agresywnych.

Kraje takie jak Belgia, Dania, Holandia i Austria zobowiązały się już do odejścia w dłuższej perspektywie od chirurgicznej kastracji świń. W Europie niektórzy sprzedawcy detaliczni pozyskują już teraz wieprzowinę z niekastrowanych samców, szczepionych samców świń lub świń, które wykastrowano chirurgicznie z zastosowaniem znieczulenia.

Hodowca trzody chlewnej oraz przewodniczący grupy roboczej ds. wieprzowiny w COPA-COGECA Antonio Tavares, zaprotestował przeciwko „wyjątkowemu" traktowaniu świń, które są jednym z wielu gatunków zwierząt poddawanych kastracji chirurgicznej. Swoje stanowisko argumentuje tym, że jeżeli procedura kastracji chirurgicznej, nawet ta wykonywana w znieczuleniu i z podawaniem środków uśmierzających ból po zabiegu, zostanie zakazana dla trzody chlewnej, to powinna być również zakazana dla zwierząt domowych (psów, kotów itd.) oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich.