Jak mówił prof. Andrzej Kowalski Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, podczas ostatniej Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - pewne zdziwienie budzi fakt, że w czerwcu 2018 r. wzrosło pogłowie prawie we wszystkich województwach, gdzie występuje ASF. Jest to odwrotna tendencja do tego co działo się w krajach, gdzie wcześniej potwierdzano ASF. Zwykle, tam gdzie pojawiała się choroba, były notowane spadki pogłowia.  

Według przedstawionych przez profesora danych, porównując statystyki z czerwca 2017 r. i 2018 r. nastąpił wzrost pogłowia w trzech województwach, w których jest wprowadzona jedna z trzech stref związanych z chorobą ASF. W woj. mazowieckim pogłowie świń wzrosło o 25,7%, w  woj. podlaskim o 8,2%, w woj. warmińsko-mazurskim o 3.5% (mniejszy wzrost niż w skali kraju).

Spadek pogłowia nastąpił jedynie w woj. lubelskim i wynosił 10,1%.

Warto zauważyć, że wzrost pogłowia nie ma odzwierciedlenia w zwiększeniu liczby stad trzody. Tu z roku na rok obserwujemy wyłącznie zmniejszenie liczby gospodarstw utrzymujących świnie.

W woj. lubelskim liczba stad w październiku 2018 wynosiła 25 490 i było to o 5474 gospodarstw mniej niż na koniec 2017 r., w woj. mazowieckim było 21 936 stad trzody chlewnej, czyli o 4110 stad mniej niż w 2017 r., w woj. podlaskim liczba stad równała się 3 276, czyli o 1103 stad mniej, z kolei w woj. warmińsko-mazurskim liczba stad zmalała o 1008 do poziomu 3 796, a w woj. podkarpackim ubyło 1112 gospodarstw, które utrzymywały świnie i w październiku 2018 było już ich 10 607. Największy spadek liczby stad utrzymujących trzodę chlewną w woj. dotkniętych w różnym stopniu ASF odnotowano w woj. podlaskim i wynosił 25,2 proc. (na podst. odpowiedzi na interpelację 26873). 

Trzeba jednak zauważyć, że wg danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt za okres 2015-17 na dzień 31 grudnia, plus niepełne dane za 2018 r. obserwujemy spadki liczby stad utrzymujących trzodę chlewną we wszystkich województwach kraju. Poniżej publikujemy dane dotyczące poszczególnych województw. Szczegółowe informacje w tabeli.

Dane: ARiMR
Dane: ARiMR